KVALITET & HÅNDVERK

LANG ERFARING

Akvarell

Akvarell er en vannløselig og gjennomskinnelig malerteknikk. Bunnmaterialet er som regel spesiallaget papir med grovkornet overflate. Andre bunnmaterialer kan være pergamenter, silke eller tre.

Før en kunstner utfører en akvarell fuktes som regel akvarellpapiret med en svamp eller en pensel. Når papiret er noenlunde tørt tegner man motivets hovedlinjer med en blyant. Deretter vætes papiret med vann før kunstneren legger på fargelagene på det halvfuktige underlaget.
Det er vanlig å legge opp bakgrunnen først. Akvarellen blir således gjerne strøket på ovenfra og nedover.
Å male ovenfra og nedover betyr at man maler bakfra og fremover i billedrommet.
De partiene som skal ha høylys som for eksempel skyer sparer man ut. Hvis fargene i et område skal dempes kan man tørke med en klut eller bruke trekkpapir.
Det er også mulig å skrape området med en kniv.