KVALITET & HÅNDVERK

LANG ERFARING

Våre Blindrammer

Blindrammen er den rammen et malerilerret er spent ut på.
Blindrammen består normalt av parvis like lange lister , der endene er delvis skråskåret (45 graders vinkel ), og med et system av spor som gjør at de ved sammensetning utgjør en firkantet ramme, der sidestykkene er tappet inn i hverandre.
Profilen på listene kan være trapesformet , med en smaleste siden inn. Dette for at minst mulig av listen skal ligge an mot lerretet. Når lerretet spennes utenpå denne, blir konstruksjonen «selvbærende».
Til store lerreter brukes tverrstag som felles inn i egne spor som er frest ned i lengre ferdiglagede rammelister.
Et ferdig maleri kan til slutt spennes ut ved å sette inn kiler inne i hjørnene for at bilde og ytre ramme skal bli best mulig tilpasset og lerretet bli strammere.